Tag: wow slot เครดิตฟรี

ประท้วงอิสราเอลยกระดับ ปชช.เรียกร้อง "เนทันยาฮู" ลาออก

หลังกฎหมายฉบับแรกผ่าน โยอาฟ กัลแลนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูล้มเลิกการเดินหน้าผลักดันแผนปฎิรูปโดยระบุว่า เรื่องนี้กำลังบ่อนทำลายความมั่นคงและผลักให้อิสราเอลเข้าสู่กลียุค

เมื่อคืนที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูประกาศปลดรัฐมนตรีราย…

Read More >