Tag: สอบ ชิง ทุน เรียน ฟรี -ผลบอล7777

“บขส.” คาดวันนี้คนกลับเข้ากรุงไม่น้อยกว่า 4 หมื่นคน กำชับสะดวก-ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ได้กำชับไปยังนายสถานีเดินรถของ บขส. ทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ รวมทั้งให้ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถ และรถโดยสารให้ได้มาตรฐานควา…

Read More >