2 loại hình trường quốc tế tại Việt Nam

TPHCM hiện nay có hơn 20 trường quốc tế, gồm trường quốc tế đơn ngữ và song ngữ. Trường quốc tế đơn ngữ giảng dạy 100% bằng Tiếng Anh, với hai chương trình phổ biến là Tú tài Quốc tế (IB) hoặc chương trình phổ thông quốc tế Cambridge.

Trường quốc tế song ngữ thường cung cấp 2 – 3 hệ đào tạo, phổ biến là hệ song ngữ và hệ tích hợp quốc tế toàn phần, với thời lượng tiếng Anh học thuật từ 40% đến hơn 80%, với chương trình phổ biến nhất là Cambridge.

Theo đó, đầu ra của trường đơn ngữ và hệ tích hợp quốc tế toàn phần trường song ngữ là một loại bằng cấp, chứng chỉ của một chương trình phổ thông quốc tế; còn hệ song ngữ cung cấp song bằng, gồm bằng cấp, chứng chỉ của Việt Nam và quốc tế.

Tuy nhiên tại một số trường song ngữ, học sinh hệ tích hợp quốc tế toàn phần có thể có thêm bằng cấp của Việt Nam nếu có nhu cầu, như tại trường quốc tế Việt Úc (Vietnam Australia International School – VAS).

Chọn trường quốc tế đơn ngữ hay song ngữ?

Khi chọn trường quốc tế và chương trình đào tạo, phụ huynh cần xem xét mục tiêu gia đình, tình hình tài chính và sự phát triển của trẻ mỗi giai đoạn. Các yếu tố để so sánh giữa các trường là bằng cấp đầu ra, học phí và chất lượng giáo dục.

Về đầu ra, nếu mục tiêu gia đình là cho con đi du học hoặc định cư nước ngoài thì chương trình đào tạo đơn ngữ tiếng Anh là lựa chọn hàng đầu, kế đến là chương trình tích hợp quốc tế toàn phần và cuối cùng là chương trình song ngữ.

Trong đó, hệ tích hợp quốc tế toàn phần có đầu ra tương đương, thời lượng tiếng Anh học thuật cao và học phí bằng 50% – 70% trường đơn ngữ là phương án tối ưu về chi phí.

Trong khi đó, nếu muốn con có thể linh hoạt học tập ở trong nước và nước ngoài trong tương lai, chương trình song ngữ với đầu ra song bằng là phương án phù hợp. Hệ này cũng cho phép học sinh linh hoạt chuyển đổi chương trình học tùy theo nhu cầu và sự phát triển ở mỗi giai đoạn hơn so với hệ đơn ngữ.

Tuy nhiên, phụ huynh cũng cần lưu ý ở một số trường, đầu ra của chương trình song ngữ chỉ là bằng cấp của Việt Nam và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế thay vì song bằng.

Về học phí, xét trên cùng đầu ra là chứng chỉ, bằng cấp quốc tế thì trường đơn ngữ có học phí cao gấp 1,5 – 2 lần so với hệ tích hợp quốc tế toàn phần của trường song ngữ. Còn nếu so sánh với hệ song ngữ (đầu ra song bằng), mức học phí cao nhất của trường đơn ngữ cao gấp 2,6 lần so với mức cao nhất trường song ngữ.From: web game casino

Về chất lượng giáo dục, tùy theo mục tiêu cũng như văn hóa gia đình mà mức ưu tiên của mỗi gia đình có thể khác nhau, dựa trên các tiêu chí cơ bản như: triết lý giáo dục, phương pháp giáo dục, chương trình giáo dục (Anh, Mỹ, Úc…), thành tích của học sinh toàn trường so với kết quả trung bình thế giới và Việt Nam, chất lượng giáo viên, thời lượng học tiếng Anh học thuật, cơ sở vật chất, dịch vụ trường học…

Ưu đãi hấp dẫn chương trình tích hợp quốc tế toàn phần (CAPI) tại VAS:

VAS tổ chức chương trình Hội thảo “Chương trình tích hợp quốc tế toàn phần Cambridge” vào ngày 30/3/2024 với nhiều ưu đãi hấp dẫn như: giảm 50% học phí học phần 4 – năm học 2023-2024, miễn phí kiểm tra đầu vào, cùng nhiều chương trình hỗ trợ cho học sinh chuyển trường như: lộ trình chuyển tiếp hiệu quả từ chương trình học hiện tại sang chương trình Cambridge, bổ trợ các môn tiếng Việt cho học sinh đơn ngữ là tiếng Anh…

Phụ huynh đăng ký tham dự qua hotline: 0911 26 77 55 hoặc

By admin