นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า รฟท. ได้เสนอขออนุมัติปรับกรอบวงเงินโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง (ส่วนต่อขยาย) 3 เส้นทาง ได้แก่ ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา ระยะทาง 14.8  กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 10,670 ล้านบาท, ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช ระยะทาง 5.7 กม. วงเงิน 4,694 ล้านบาท และช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ระยะทาง 8.84  กม. วงเงิน 6,468 ล้านบาท ไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว คาดว่าจะเปิดประกวดราคา (ประมูล) ทั้ง 3 เส้นทางได้ในปลายปี 65 

นายนิรุฒ กล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้ทั้ง 3 เส้นทางผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว แต่ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีหลายปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนก่อสร้างเพิ่มขึ้น อาทิ ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น จากเดิม 25 บาทต่อลิตร เป็น 35 บาทต่อลิตร, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากเดิม 31.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เป็น 35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่เพิ่มสูงขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ รฟท. จึงต้องทบทวนราคาค่าก่อสร้างใหม่คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นายนิรุฒ กล่าวอีกว่า สำหรับช่วง ตลิ่งชัน-ศาลายา ครม. อนุมัติเดือน ก.พ.62วงเงิน10,202.18ล้านบาท แต่มีงานก่อสร้างเพิ่ม2สถานี ได้แก่ สถานีบางกรวย-กฟผคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. และสถานีสะพานพระราม6ทำให้กรอบวงเงินเดิมไม่เพียงพอ ต้องเสนอขอเพิ่ม468.09ล้านบาท ส่งผลให้วงเงินกรอบใหม่อยู่ที่10,670.27ล้านบาท ส่วนช่วง ตลิ่งชัน-ศิริราช ครม.อนุมัติเดือน มี.ค.62วงเงิน6,645.03ล้านบาท แต่ได้ปรับลดวงเงินลง1,950.67ล้านบาท เนื่องจากเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานในส่วนของการจัดหาขบวนรถ4ตู้4ขบวน มาอยู่ในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP)งานเดินรถ งานระบบตั๋ว จัดหาขบวนรถ และการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M)ทำให้กรอบวงเงินใหม่อยู่ที่4,694.36ล้านบาท

นายนิรุฒ กล่าวต่อว่า ขณะที่ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ครม. อนุมัติเดือน ก.พ.64 วงเงิน 6,570.40 ล้านบาท ปัจจุบันมีการปรับแบบ แต่งานโยธาเปลี่ยนแปลงไม่มาก และปรับขอบเขตงานให้น้อยลง รวมถึงค่าเวนคืนที่ดินลดลง ส่งผลให้กรอบวงเงินจึงลดลงจากเดิม 101.71 ล้านบาท และกรอบวงเงินใหม่อยู่ที่ 6,468.69 ล้านบาท ส่วนช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง (Missing Link) ระยะทาง 25.9 กม. อยู่ระหว่างปรับแบบสถานีราชวิถีใหม่ ให้ผู้โดยสารเดินเชื่อมเข้าสู่อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีได้สะดวก  

นายนิรุฒ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังต้องประเมินราคาค่าก่อสร้างใหม่ด้วย เบื้องต้นMissing Linkต้องปรับกรอบวงเงินเพิ่มประมาณ2,843ล้านบาท จากเดิม44,157ล้านบาท เป็นประมาณ47,000ล้านบาท โดยเส้นทางนี้คาดว่าจะเสนอ ครม. เห็นชอบในปี65และเปิดประมูลปี66อย่างไรก็ตามกรอบวงเงินใหม่ทั้ง4เส้น มีทั้งปรับเพิ่ม และลดลง จึงทำให้กรอบวงเงินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง (ส่วนต่อขยาย) ขยับเพิ่มขึ้นจากกรอบวงเงินเดิมประมาณ1,258ล้านบาท

นายนิรุฒ กล่าวอีกว่า รฟท. จะเร่งเปิดประมูลงานก่อสร้าง และงานระบบก่อน ขณะเดียวกันจะเร่งดำเนินการ PPP งานเดินรถฯ ทั้ง 6 เส้นทาง วงเงินประมาณ 3.6 แสนล้านบาท สัมปทาน 50 ปี แบ่งเป็น ส่วนต่อขยาย 4 เส้นทาง และเส้นทางที่เปิดบริการแล้ว 2 เส้นทาง ได้แก่ ช่วงบางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน โดยขณะนี้เรื่องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. แล้ว เตรียมเสนอกระทรวงคมนาคม ก่อนเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ ครม. พิจารณาต่อไป คาดว่าจะเปิดประมูลได้ในปี 67 ทั้งนี้คาดการณ์ว่าปีแรกของการเปิดให้บริการครบทั้ง 6 เส้น จะมีผู้โดยสารประมาณ 9 หมื่นคนต่อวัน ประมาณการรายได้ 50 ปี อยู่ที่ประมาณ 5.8 แสนล้านบาท.

By admin