เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.)เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับผู้ประกอบการขนส่ง เส้นทางหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีนายนายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และผู้ประกอบการรถร่วมเอกชนเข้าร่วมประชุมว่า ขบคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น. ได้รับทราบปัญหาจากผู้โดยสารที่ใช้บริการเกี่ยวกับรถโดยสาร(รถเมล์)ไม่เพียงพอ ขาดระยะทำให้คอยนาน

ขณะเดียวกันในช่วง 2 ที่ผ่านมา ที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจำนวนผู้โดยสารใช้บริการน้อย มีการปรับการเดินรถ เช่น ลดเที่ยววิ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารที่มีการใช้บริการประมาณ 10-20% ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายผู้โดยสารกลับมาใช้บริการ 70% แล้วถ้าเทียบกับปี 62 ที่ยังไม่มีโควิด-19 ทั้งนี้ยังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านในการปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ ที่ ขบ. ได้ออกใบอนุญาตประกอบการเดินรถให้เอกชน ทำให้เอกชนอยู่ระหว่างจัดหารถเมล์ใหม่มาบรรจุในเส้นทางเพื่อให้บริการผู้โดยสารด้วย  

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางแก้ปัญหามี 6 ข้อหลักดังนี้ 1.ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ขสมก. และรถร่วมเอกชน จัดการเดินรถเหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสาร โดยเฉพาะช่วงเร่งด่วนเช้าและเย็นที่ใช้บริการจำนวนมาก ต้องเพิ่มจำนวนรถ และเพิ่มความถี่มากขึ้น 2.ปรับแผนการเดินรถช่วงเวลาต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับการหมุนเวียนรถ เพราะในแต่ละช่วงเวลามีการใช้บริการไม่เท่ากัน 3.ให้ผู้ประกอบการพิจารณาตัดรถเสริมในบางเส้นทาง โดยเฉพาะเส้นทางที่มีระยะทางไกล 30-40 กม. ซึ่งใช้เวลาเดินรถนาน ทำให้หมุนรถช้า ดังนั้นสามารถจัดรถเสริมวิ่งในระยะที่สั้นลงได้ โดยไม่ต้องวิ่งถึงปลายทาง แต่ให้วิ่งถึงกลางทางหรือในช่วงที่มีการให้บริการหนาแน่นได้ เพื่อนำรถกลับมาให้บริการในเส้นทางได้เพียงพอ

4.ผู้ประกอบการสามารถหมุนเวียนรถได้ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการผู้ใช้บริการ เช่น เส้นทางที่จำเป็นต้องใช้จำนวนรถมากกว่าปกติ และผู้โดยสารใช้บริการรถมาก สามารถนำรถในบางเส้นทางที่มีผู้โดยสารใช้บริการน้อย หมุนเวียนมาให้บริการในเส้นทางที่ใช้บริการมากได้ 5.กรณีรถเมล์หายหลัง 20.00-21.00 น. นั้น สั่งการให้ ขสมก. และรถร่วมเอกชนที่ให้บริการทุกเส้นทางต้องให้บริการช่วงเวลา 05.00-22.00 น. ส่วนรถเมล์ให้บริการช่วงหลัง 22.00 น. จนถึงเวลา 02.00 นคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด. ปัจจุบันมีจำนวน 21 เส้นทาง ยังคงให้บริการผู้โดยสารต่อไป ขณะเดียวกันให้ผู้ประกอบการพิจารณาเส้นทางที่ผู้โดยสารมีความต้องการใช้บริการตลอดคืนเพิ่มด้วย

นายจิรุตม์ กล่าวอีกว่า และ 6.ช่วงที่อยู่ระหว่างการผลัดเปลี่ยนผู้ประกอบการรายใหม่ และหารถเมล์มาให้บริการ บางเส้นทางที่รถไม่เพียงพอ ขบ. ได้ให้ ขสมก. จัดเดินรถทดแทนในเส้นทางนั้นๆ ไปก่อนที่ผู้ประกอบการรายใหม่จะนำรถมาบรรจุในเส้นทางได้ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม หากปฏิรูปเส้นทางรถเมล์สมบูรณ์แล้ว อนาคต ขบ. จะกำหนดความต่อเวลาให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น รถเมล์ต้องให้บริการทุก 10 นาที ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวชี้วัด(KPI)แต่ละเส้นทาง ให้เกิดการประเมินผลให้บริการต่อไป

ด้าน นายกิตติกานต์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ได้เสนอขอทบทวนแผนการขอจัดรถเมล์เสริม ซึ่งเป็นแนวทางที่ ขบ. พิจารณาแล้ว สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้ไม่ได้เพิ่มจำนวนคนขับรถ แต่เป็นการเฉลี่ยจำนวนคนขับรถในบางเส้นทางต่างๆ เช่น บางเส้นทางที่อยู่ในเขตการเดินรถที่ 7 อาจมีจำนวนรถและพนักงานขับรถมากเกินกว่าจำนวนประชาชนที่ใช้บริการ มาช่วยเสริมบางเส้นทางที่มีการร้องเรียน โดยจะดำเนินการในเส้นทางที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน หลังจากนั้นจะดำเนินการเต็มทั้งระบบต่อไป

By admin